Obra: Mellora de viais municipais no Concello de Santa Comba. Plan: Mellora de camiños municipais 2019-2020, ao abeiro da Resolución do 28 de decembro de 2018 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020.

Obra: Cuberta de patio da gardaría municipal de Santa Comba

MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS

INSTALACIÓN CALDERA DE BIOMASA EN VIVENDA COMUNITARIA DE SANTA COMBA

INSTALACIÓN CALDERA DE BIOMASA NA CASA DO CONCELLO DE SANTA COMBA

Axudas GER19 ASOCIACIÓN TERRAS DE COMPOSTELA – AGADER

Plan: creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, destinados a concellos de Galicia para o ano 2017

Obras e Equipamentos do Fondo de Compensación Ambiental 2017

Actuación: Obras e instalacións necesarias para a substitución das caldeiras existentes na piscina climatizada por caldeira-tándem de pellets.

Obras necesarias para a mellora da eficiencia enerxética de instalación de iluminación pública exterior no Cadro C-81 O Busto. OBR M 16-09

Obras necesarias para a mellora da eficiencia enerxética de instalación de iluminación pública exterior no Cadro C-46 Alón de Abaixo. OBR M 16-08

Mellora de camiños de acceso a explotacións agrarias.

O CONCELLO DE SANTA COMBA LICITA OBRAS POR MÁIS DE 800.000 EUROS

Varios arranxos nas Escolas Unitarias por parte do Concello

O Concello de Santa Comba ven de arranxar a Área Recreativa da Fervenza de Castiz.

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración, da obra “Reposición de beirarrúas nas rúas de Suárez Vence, Emigrante, Breogán e outras”

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración, da obra “Pav. vp. en San Cristovo, Vilarqueimado e outros”

Anuncio licitación para a contratación, mediante procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración da obra: Pav. vp. en Freixeiro, Alón, Bustelo e outros