981880075
Seleccionar página

Río Xallas. Elemento definidor da bisbarra que drena e articula a paisaxe. Recolle cursos de auga mentres

cruza o concello de Nordeste a Sudoeste, e divide o municipio nunha parte norte e outra sur, para

proseguir por Mazaricos e desembocar na ría do Ézaro no municipio de Dumbría. Era o único río de

Europa que desembocaba en fervenza ata a súa canalización por unha hidroeléctrica. Na actualidade

só sucede este fenómeno en épocas de copiosas e contínuas chuvias, e con fins turísticos en días concretos

do verán. (Falamos máis amplamente deste tema nun capítulo específico).