981880075
Seleccionar página

Primeira etapa: Desde comezo de século dirixiuse cara a América, principalmente á Arxentina e ó Brasil

onde aínda existe unha importante colonia. É unha emigración de longa duración e en moitos casos definitiva.

Segunda etapa: Comeza a finais dos 50 e continúa na década dos 70. Diríxese cara ós países europeos,

principalmente Suíza, Alemaña e Holanda. A diferenza da primeira etapa, non é definitiva e os emigrantes

acaban retornando.

Outras: Tamén tiveron grande importancia as migracións interiores cara ó resto do Estado (Madrid, País

Vasco e Cataluña). Pódese considerar unha terceira etapa na actualidade a emigración interior cara a

Madrid, Barcelona e, sobre todo, ás Canarias. Santiago foi un importante foco de atracción entre 1970

e 1986, que absorbeu o 20% dos que marcharon. Castriz e Padreiro ofrecen as maiores porcentaxes de

emigrantes, e Santa Comba e A Pereira as que menos. (Falamos máis amplamente deste tema nun capítulo

específico).

CENSO DE EMIGRANTES (Cifras por países a abril 2005):

Total : 3.334. Brasil: 1.179. Suíza: 792. Arxentina: 762. Uruguai: 292. Venezuela: 83. Alemaña: 55. Reino

Unido: 52. Países Baixos: 30. Francia: 27. Cuba: 22. Australia: 12. EEUU: 8. Italia: 3. Andorra: 2.

Dinamarca: 2. México: 2. Canadá: 1. Chile: 1. Finlandia: 1. Grecia: 1. Guatemala: 1. Irlanda: 1.

Liechtenstein: 1. Portugal: 1. Ruanda: 1. Sudáfrica: 1.

CENSO DE EMIGRANTES (Cifras de América a abril 2005):

Total: 2.351. Brasil: 1.179. Arxentina: 762. Uruguai: 292. Venezuela: 83. Cuba: 22. EEUU: 8. México: 2.

Canadá: 1. Chile: 1. Guatemala: 1.

CENSO DE EMIGRANTES (Cifras de Europa a abril 2005):

Total: 968. Suíza: 792. Alemaña: 55. Reino Unido: 52. Paises Baixos: 30. Francia: 27. Italia: 3. Andorra:

2. Dinamarca: 2. Finlandia: 1. Grecia: 1. Irlanda: 1. Liechtenstein: 1. Portugal: 1.

CENSO DE EMIGRANTES (Cifras de Australia a abril 2005):

Australia: 12

CENSO DE EMIGRANTES (Cifras de África a abril 2005):

Total: 2. Ruanda: 1. Sudáfrica: 1.

CENSO DE EMIGRANTES (Cifras provinciais a xaneiro 2005):

1.A Coruña: 11.773. 2. Santiago de Compostela: 5.451. 3. Carballo: 4.270. 4. Val do Dubra: 3.493. 5.

Santa Comba: 3.427