981880075
Seleccionar página

Situada na faixa prelitoral do Atlántico galego, esténdese entre as serras centro occidentais e o

Atlántico, concretamente na chaira occidental coruñesa, que comprende os espazos xeográficos do Val

do Dubra, Val de Barcala, Terra de Soneira, Xallas, Vimianzo e As Mariñas, caracterizadas por ser

terras amesetadas con predominio de superficies de aplanamento cortadas de norte a sur pola foxa

meridiana e de leste a oeste por cursos de varios ríos.