981880075
Seleccionar página

POBOACIÓN (Evolución):

 

1981 1986 1991 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
11.902 12.107 11.439 11.109 10.960 10.960 10.930 10.920 1.892 10.823 10.704

 

 

 

POBOACIÓN (Por sexos): 

Homes: 5.233 Mulleres: 5.561

POBOACIÓN (Por grupos de idades):

  0 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 94 95 a 100 >100
 HOMES   368   507   794   716   698   775   569   521   241   21   2   0 
 MULLERES   321   477   748   714   697   688   652   684   435   73   17   1 
 TOTAL   689   984   1.542   1.430   1.395   1.463   1.221   1.205   676   94   19   1 

 

POBOACIÓN (En vivendas familiares segundo o estado civil. Datos 2002):

SOLTEIROS/AS CASADOS/AS VIÚVOS/AS SEPARADOS/AS DIVORCIADOS/AS
4.237 5.489 921 113 34

 

 

 

VALOR ENGADIDO BRUTO (VAB) POR HABITANTE

En municipios de máis de 10.000 habitantes:

O de máis: As Pontes de García Rodríguez, 28965 Euros (11911 hab. 1/1/04)

Santa Comba, 8715 Euros (10704 hab. 1/1/04)

O de menos: Bueu, 8270 Euros (12483 hab 1/1/04)

O Valor engadido Bruto obténse como saldo da conta de produción; é dicir, como diferenza entre a

produción de bens e servizos e o consumo intermedio.

 

ÍNDICE DE INFANCIA

En municipios de máis de 10.000 habitantes (datos do 1/1/04):

O de máis: AMES,17.7% (20840 hab.)

Santa Comba: 10.4% (10704 hab.)

O de menos: As Pontes de García Rodríguez, 8.9% (11911 hab.)

Número de nenos (0-14 anos) por cada 100 habitantes.

 

ÍNDICE DE VELLEZ

En municipios de máis de 10.000 habitantes (datos do 1/1/04):

O de máis: AMES, 9.4% (20840 hab.)

Santa Comba: 20.9% (10704 hab.)

O de menos: Monforte de Lemos, 24.8% (19445 hab.)

Número de maiores da 3ª idade (65-84 anos) por cada 100 habitantes.

 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA

En municipios de máis de 10.000 habitantes (datos do 1/1/04):

O de máis: As Pontes de García Rodríguez, 34.7% (11911 hab.)

Santa Comba: 52.7% (10704 hab.)

O de menos: Monforte de Lemos, 64.6% (19445 hab.)

Número de nenos (0-14 anos) e maiores (65 e máis anos) por cada 100 adultos en idade de traballar

(15-64 anos).

 

ÍNDICE DE AUTOCTONÍA: PORCENTAXE DE NACIDOS NO MESMO MUNICIPIO

(OU PROVINCIA)

En municipios de máis de 10.000 habitantes (datos do 1/1/04):

O de máis: Muros, 84.8% (10050 hab.)

Santa Comba: 80.7% (10704 hab.) O sétimo municipio de poboación máis arraigada.

O de menos: Oleiros, 19.1% (29671 hab.)

% de persoas que naceron no mesmo municipio da súa residencia (mesma provincia ou Galicia) respecto

ó total da poboación.