981880075
Seleccionar página

Elevada, entre os 300-500 m. O 97% supera os 300 m. Entre os 300-400 m. está a zona centro suroccidental

de zona chaira por excelencia. Entre os 400-500 m. está a zona oriental (parroquias de Bazar,

Vilamaior, Freixeiro e algunhas partes de Castriz e Montouto). E a zona noroccidental (parroquias de

Esternande, Santa Sabiña e parte de Cícere) que son as zonas máis montañosas.