981880075
Seleccionar página
NOTA DE INTERESE

NOTA DE INTERESE

A partir do próximo 1 de xaneiro de 2021 reactivarase a necesidade de renovar a demanda de emprego: 1.- A través da Oficina virtual do Portal de Emprego de Galicia (emprego.xunta.gal), á que poderán acceder co certificado dixital, DNI-e ou solicitando o usuario e...