981880075
Seleccionar página

A partir do próximo 1 de xaneiro de 2021 reactivarase a necesidade de renovar a demanda de emprego:

1.- A través da Oficina virtual do Portal de Emprego de Galicia (emprego.xunta.gal), á que poderán acceder co certificado dixital, DNI-e ou solicitando o usuario e contrasinal nunha oficina de emprego.

2.- Dende o teléfono móbil a través da aplicación Mobem, dispoñible para Android e iOS.

3.- Empregando o PIN persoal de 4 díxitos no portal https://emprego.xunta.gal ou mediante unha chamada telefónica ao número 012 (981 900 643).

ATENCIÓN: Nos próximos días remitirán a cada demandante un PIN de 4 díxitos que é persoal e intransferible, que permitirá renovar a demanda de emprego no enlace anterior.

4.- Nos Puntos de Información dos Concellos ou das oficinas de emprego, mediante a impresión dactilar ou PIN.

A demanda de emprego que teña que ser renovada entre o 1 e o 10 de xaneiro, poderán facelo ata o 15 de xaneiro.

Para PEDIR CITA NA OFICINA DE EMPREGO o enlace é o seguinte:

http://emprego.xunta.es/citaprevia