981880075
Seleccionar página

Nº PARROQUIAS: 17 ENTIDADES DE POBOACIÓN: 135

A l ó n – Santa María de Alón

Lugares: (7) Albarín, Alón de Abaixo, Alón de Arriba, Cataduiro, O Couto, A Cruzana, Esmorode.

A r a n t ó n – San Vicente de Arantón

Lugares: (10) As Antes, Arán, Arantón, A Cabreira, A Cova, Ponte de Abaixo, Rieiro, O Valiño, Vilarnovo,

A Xesteira.

B a z a r – San Mamede de Bazar

Lugares: (6) Bazar, O Carballal, A Castiñeira, As Figueiras, Sabaceda, Turnes.

C a s t r i z – San Pedro de Castriz

Lugares: (16) Boaña de Abaixo, Boaña de Arriba, Boimente, Castriz, A Choupana, Escanande, Estévez,

Frieiro, O Hospital, A Mostaza, O Outeiro, Padreiro, Traba, Vento, Xallas, O Xesto.

C í c e r e – San Pedro de Cícere

Lugares: (9) Buxán, Cícere, Espasandín, Mallón, O Mato, A Pardiñeira, Rebordelos, Rubín, O Vilariño.

E s t e r n a n de – Santa María de Esternande

Lugares: (2) Cotoleira, Esternande.

F o n t e c a da – San Martiño de Fontecada

Lugares: (12) Almozara, Barbeira, O Campelo, A Choupana, Codesedo, A Corna, Fontecada, Guardados,

O Loureiro, A Pallota, Parada, San Martiño.

F r e i x e i r o – San Fiz de Freixeiro

Lugares: (13) As Abeleiras, Amenzóns, Carboeiro, O Castro, Castropombo, Fafia, Freixeiro, A Illa, O

Pombal, Portocarreiro, Portochán, O Tarroal, Vilarnovo.

Gr i x o a – San Xoán de Grixoa

Lugares: (5) Agris, Arman, Grixoa, A Paia, Vilar de Céltigos.

Ma l l ó n – San Cristovo de Mallón

Lugares: (8) Arosa, Cusaduira, Labradas, O Outeiro, O Riveiro, San Cristovo, Tapia, Truebe.

Mo n t o u t o – Santa María de Montouto

Lugares: (8) Amarelle, A Bouza, Bustelo, O Castro, O Cotón, Montouto, Mourelle, O Porto.

P a d r e i r o – Divino Salvador de Padreiro

Lugares: (4) Albarín, San Salvador, Vilardante, Vilartide.

A P e r e i r a – San Andrés da Pereira

Lugares: (1) A Pereira.

S a n t a C omba – San Pedro de Santa Comba

Lugares: (13) A Aldea, As Caselas, As Cerdeiras, O Combarro, O Cubelo, As Fariñas, Gontán, Guisande,

Ponte de Arriba, Randufe, Santa Comba, A Torre, Ventosa.

S a n t a S ab i ñ a – San Xulián de Santa Sabiña

Lugares: (11) O Busto, A Carballeira, O Castro, Os Fornos, Guldriz, O Mato, Os Picotos, Santa Sabiña, As

Travesas, Varilongo, Vilarqueimado

S e r – San Pedro de Ser

Lugares: (4) Abuín, A Cruz de Santos, Salgueiroas, Ser.

V i l ama i o r – Santa María de Vilamaior

Lugares: (6) O Carballal, Negreira, Pereira, Portovilar, Recarei, Vilamaior.