981880075
Seleccionar página

 

DENOMINACIÓN

ORGANISMO DE XESTIÓN

Cuartel da Garda Civil

Ministerio do Interior

Policía Local

Concello de Santa Comba

Xulgado de Paz

Xunta de Galicia (Consellaría de Xustiza)

Servizo de Extensión Agraria

Xunta de Galicia (Consellaría de Agricultura)

Oficina da Seguridade Social

Ministerio de Traballo

CIM-Centro de Información á Muller

Xunta de Galicia/Concello de Santa Comba

OMIC-Oficina Municipal de Información ó Consumidor Xunta de Galicia/Concello de Santa Comba

OIX-Oficina de Información Xuvenil

Xunta de Galicia/Concello de Santa Comba

ADL-Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local

Xunta de Galicia/Concello de Santa Comba

GRUMIR-Grupo Municipal de Intervención Rápida

Xunta de Galicia/Fegamp/Concello de Santa Comba

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Xunta de Galicia/Concello de Santa Comba

CFO-Centro de Formación Ocupacional

Xunta de Galicia/Concello de Santa Comba

Centro de Saúde PAC

Xunta de Galicia/Sergas/Concello de Santa Comba

Centro de Servizos Sociais

Xunta de Galicia/Concello de Santa Comba

Centro de desinfección de vehículos de gando

Xunta de Galicia

Base de helicópteros antiincendios

Xunta de Galicia

Base de ambulancia medicalizada

Xunta de Galicia/061

Centro Municipal de Cultura

Concello de Santa Comba

Biblioteca

Concello de Santa Comba

Biblioteca do Instituto Terra do Xallas

Xunta de Galicia (Consellería de Educación)

Aula de Informática

Concello de Santa Comba

Aula de Informática da rede da deputación

Deputación Provincial/Concelo de Santa Comba

Oficina de Deportes

Deputación Provincial/Concello de Santa Comba

Oficina de Cultura

Deputación Provincial/Concello de Santa Comba

Matadoiro

Comunidade de Concello Xallas/Tines/Tambre

Oficina de Correos e Telégrafos

Correos e Telégrafos

Notaría