981880075
Seleccionar página

CLIMA:

Oceánico hiperhúmido, cunha lixeira continentalización debido á altitude e ás montañas que o rodean,

con temperaturas suaves e abundantes precipitacións.

TEMPERATURAS MEDIAS:

Suaves, entre os 12º e 13º C. A diferenza entre as medias do mes máis frío (xaneiro) e do máis cálido

(agosto) é de menos de 10ºC, e é pouco frecuente, nos primeiros descensos diúrnos, por baixo dos

6º C. Non sucede o mesmo nas madrugadas nas que adoitan ser numerosos os descensos que roldan

o os cero graos e mesmo por debaixo deles.

PRECIPITACIÓNS:

Abundantes, cunha media de 2.063 mm anuais. O período máis húmido corresponde ós meses comprendidos

entre novembro e febreiro, que concentran máis do 50% das chuvias e cunha media de 18

días de chuvia ó mes. O mes máis chuvioso é xaneiro, con 321 l/m2, e o máis seco xullo, con 32 l/m2.

Son nove os meses nos que se recollen máis de 100 l/m2 (de outubro a maio).

XEADAS:

Frecuentes e moi importantes, dada a altitude destas terras, con seis meses de media con risco de

xeada.

NEVADAS:

A chuvia é a única forma de precipitación e as nevadas son un fenómeno bastante excepcional; poden

transcorrer varios anos sen que se produzan, e cando chegan (entre decembro e marzo) duran moi

pouco tempo, o que pode supoñer unha media de tres días de neve.

VERÁNS:

Curtos, con temperatura agradables.

INVERNOS:

Moi chuviosos, húmidos e frescos, cunha longa duración de predominio dos días anubrados de escasa

insolación.

VENTOS:

Sopran con violencia e provocan unha elevada pluviosidade.