981880075
Seleccionar página

Tódalas persoas xurídicas provedoras de bens e servizos ao Concello de Santa Comba están obrigadas ao uso da factura electrónica e á súa presentación a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado (FACe).

face.gob.es

Estas son as unidades tramitadoras relativas á nosa administración local:

OFICINA CONTABLEL01150774 INTERVENCIÓN
ÓRGANO GESTOR L01150774 ALCALDIA
UNIDAD TRAMITADORAL01150774 INTERVENCIÓN