981880075
Seleccionar página

ALBERTO ROMAR LANDEIRA (PSOE)

Alcalde (2023-2027)

Organización de competencias

————————————————–

ALCALDES DOS QUE SE TEN CONSTANCIA

Alcaldes do Concello de Xallas. Ano 1029. Reinado de Afonso IX.
Domingo Alegre e Domingo Fernández, que se denominaban “home do concello”.

Alcaides ou casteleiros (Castelo do Xallas). Época baixomedieval.
Ano 1402: Ruy Sánchez Moscoso.
Ano 1408: Ruy Soga de Lobería
Ano 1420: Ruy Fernández de Caamaño
Ano 1420: Pedro Bermúdez de Montaos

Ano 1720: Nicolás Rodríguez Vila. Alcaide-carcelero da xurisdicción
Ano 1836
Ano 1869-1870: Pedro López (Alcalde segundo)
Ano 1872: Rodrigo Ordóñez
Ano ¿1874?: Francisco Taboda
Ano 1876: Pedro Manuel Ayer Rodriguez
Ano 1878: Roque de Castro. Francisco Salgado (1º tenente de Alcalde)

Ano 1916 – ¿1020?: Juan Arosa Nieto
Ano 1920 – 1923
Ano 1923 – 1923: Pedro Barreiro Trigo
Ano 1923 – 1924: Francisco Rieiro García
Ano 1924 – 1925: Ramón Pérez Lema
Ano 1926
Ano 1927 – 1929: José Conde García. Unión Patriótica “Primoriverista”
Ano 1930 – 1931: Francisco Taboada García.
Ano 1931 – 1934: José Landeira Castro
Ano 1934 – 1937: Francisco Taboada García.
Ano 1937 – 1938: José Ferrero Recarey
Ano 1938 – 1.40: José Ferrero Castaño
Ano 1940 – 1952: Felipe Castro Landeira
Ano 1952 – 1970.: Andrés Pereira Pérez
Ano 1970 – 1979:  Antonio Cousillas Blanco
Ano 1979 – 1991: José Manuel Arufe Rieiro
Ano 1991 – 2007: José Toja Parajó
Ano 2007 – 2008: José Antonio Ucha Velo
Ano 2008 – 2011: Miguel Pérez Fernández
Ano 2011 – 2014: Antonio Manuel Landeira Gallardo

Ano 2014 – 2015: María J. Pose Rodríguez

Ano 2015 – 2016: José Antonio Ucha Velo

Ano 2016 – 2019: María J. Pose Rodríguez

Ano 2019 – 2021: David Barbeira García

Ano 2021 – 2023: María J. Pose Rodríguez