981880075
Seleccionar página

ESTACIÓNS DE MOSTRAXE DE AUGAS SUBTERRÁNEAS (FONTES PÚBLICAS, POZOS E DEPÓSITOS)

 

As augas subterráneas constitúen un importante elemento do ciclo hidrolóxico terrestre e un dos recursos hídricos menos estudados, que poden definirse como aquelas augas que se atopan nas capas inferiores da terra, circulantes ou estancas, constituíndo os acuíferos que afloran á superficie da terra polas fontes ou mananciais ou que é extraída por medio de pozos.