981880075
Seleccionar página

Rica e variopinta gastronomía derivada dos diferentes produtos de labranza do interior unida ós produtos

do mar procedentes das localidades costeiras próximas. Verduras e hortalizas compleméntanse

coas sempre presentes especialidades da zona, carnes de vacún, caprino ou porco, caldo galego, churrasco,

caldeiradas, cocido e os pratos de tempada derivados da caza e pesca fresca do día, tanto de

río coma de mar, especialmente os mariscos e pescado azul. Nos días de feira é tradición que os locais

de hostalaría sirvan como tapas ou pratos do día callos e/ou polbo.