981880075
Seleccionar página

ALCALDE:

ALBERTO ROMAR LANDEIRA (PSOE)

CONCELLEIROS:

NOELIA BALEATO TOJA (PSOE)

Turismo; Promoción Económica e Emprego; Atención á Veciñanza; Asociacionismo e Voluntariado; Comercio

PATRICIA VAL ANTELO (PSOE)

Cultura; Deportes; Educación; Formación; Normalización Lingüística; Comunicación e Tecnoloxía; Xuventude

ESTEFANÍA CALVELO MUÑIZ (PSOE)

Servizos Sociais; Igualdade e Muller; Conciliación; Benestar e Promoción da Saúde

PABLO NEGREIRA SOUTO (PSOE)

Obras e Servizos; Urbanismo e Mobilidade

CARLOS TURNES ROMERO (PSOE)

Gandaría; Desenvolvemento Rural; Medio Ambiente; Patrimonio

MARÍA SALOMÉ BUSTELO LÓPEZ (PSOE)

Eventos e Festas

MARÍA JOSEFA POSE RODRÍGUEZ (PP)

JUAN JOSÉ LÓPEZ MUÑOZ (PP)

JOSEFA MARÍA CALVO VILAR (PP)

SILVIA CANCELA BLANCO (PP)

FERNANDO BAÑA DOMÍNGUEZ (PP)

ANDY GARCÍA PEREIRA (PP)