CORPORACIÓN MUNICIPAL

ALCALDE:

María Josefa Pose Rodríguez (PP)

CONCELLEIROS:

PP

José García Suárez

Silvia Cancela Blanco

Manuel Andrés Iglesias Mouro

José Manuel Rodríguez Torreira

Rafael Liñares González

PSOE

Carlos Turnes Romero

Blanca María Carmen Ruzo Blanco

José María Espasandín Martínez

Jessica Antelo Alvarez

GRUPO MIXTO (COMPROMISO POR GALICIA)

David Barbeira García

GRUPO NON ADSCRITOS

José Antonio Ucha Velo

GRUPO NON ADSCRITOS

Cristina Fajín Barreiro