981880075
Seleccionar página

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Tódalas persoas xurídicas provedoras de bens e servizos ao Concello de Santa Comba están obrigadas ao uso da factura electrónica e á súa presentación a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado (FACe). face.gob.es...

CORPORACIÓN MUNICIPAL

ALCALDE: ALBERTO ROMAR LANDEIRA (PSOE) CONCELLEIROS: NOELIA BALEATO TOJA (PSOE) Turismo; Promoción Económica e Emprego; Atención á Veciñanza; Asociacionismo e Voluntariado; Comercio PATRICIA VAL ANTELO (PSOE) Cultura; Deportes; Educación; Formación; Normalización...