981880075
Seleccionar página

O Concello de Santa Comba está a facer unha auditoría dos abastecementos municipais coa finalidade de minorar perda de auga na rede de abastecemento. Segundo a convocatoria da axuda, para xustificar a mesma é necesario enviar a Ligazón da publicación na Sede Electrónica do concello onde se indique a porcentaxe de perda de auga resultado da auditoría:

– Porcentaxe perda de auga (ANR: auga non rexistrada): 16,76%

– Rendemento técnico hidráulico (RTH) da zona de abastecemento de Santa Comba: 83,24%.