981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170614/AnuncioG0177-070617-0001_gl.pdf

Convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación. ( CODIX )