APROBACIÓN BASES E CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL A TEMPO PARCIAL DE PERSONAL EXPERTO DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DOS CURSOS DE FORMACIÓN DE COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2 COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2 DOCENTE PARA IMPARTIR OS MÓDULOS TRANSVERSAS E 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO.