Convocatoria de ayudas a la consolidación y fortalecimiento del tejido empresarial en los municipios de la provincia de A Coruña a través del apoyo a la inversión en bienes inventariables. (Pel-Emprende Inversión 2018)

Convocatoria de ayudas a la consolidación y fortalecimiento del tejido empresarial en los municipios de la provincia de A http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/02/27/2018_0000001447.pdf

Ler máis

Bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña, no ano 2017

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/06/2017_0000002837.pdf Bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para

Ler máis