981880075
Seleccionar página
 
Abordaranse os seguintes temas: 
 
– A TPC (tarxeta profesional da construcción) é unha tarxeta na que os empregados do gremio da construcción teñen metidos todos os cursos de prevención de riscos. Esta tarxeta pídese moitas veces, principalmente para subcontratación e é moi importante tela e sobretodo actualizala.  
 
– A formación bonificada que ofrece a Fundación:  cada empresa do gremio aporta mensualmente unha cota á FLC e con esa cota teñen dereito a varios servizos, entre eles a formación gratuita. 
 
– A parte máis importante é que na Fundación forman a rapaces menores de 30 anos en construcción e tamén levan a cabo F. P. Dual, esto é moi interesante para as empresas pois poden conseguir man de obra cualificada e cun coste 0 de seguridad social, ademáis de outras vantaxes que lle dan e que se explicarán na charla.