981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170321/AnuncioG0244-140317-0003_gl.pdf

Se fan públicas as axudas concedidas ao abeiro da Orde do 14 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, dentro do Plan específico extraordinario de investimentos destinado a asociacións de veciños, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 120, do 27 de xuño).