981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170315/AnuncioG0177-090317-0001_gl.pdf

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2017 pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.