981880075
Seleccionar página

ORDE do 18 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS410A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200120/AnuncioG0425-191219-0002_gl.html