981880075
Seleccionar página
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA: 959/10

Coa data catro de xuño de dous mil dez, ditouse a resolución enriba indicada, aprobando a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: CON / OBRA NEG 09-3270-0086.0

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
“MANTENIMIENTO CAMINOS MUNICIPALES EN BOAÑA DE ABAIXO, NO ALTO DA MINA, EN CÍCERE, GRIXOA Y EN ALÓN (SANTA COMBA)”

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: procedemento negociado sen publicidade.

4. Prezo do Contrato.
Prezo 52155,25 euros e 8344,84 euros de IVE.

5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 4/06/2010
b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 60500,09 euros.

En Santa Comba, venres, 04 de xuño de 2010.
O ALCALDE-PRESIDENTE,

Asdo.: Miguel Pérez Fernández.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA: 960/10

Coa data catro de xuño de dous mil dez, ditouse a resolución enriba indicada, aprobando a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: CON / OBRA NEG 09-3270-0087.0

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
“MANTENIMIENTO DE CAMINOS MUNICIPALES EN FORNOS, OS PICOTOS, FRIEIRO Y EN BOIMENTE (SANTA COMBA)”

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: procedemento negociado sen publicidade.

4. Prezo do Contrato.
Prezo 44358,44 euros e 7097,35 euros de IVE.

5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 4/06/2010
b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 51455,79 euros.

En Santa Comba, venres, 04 de xuño de 2010.
O ALCALDE-PRESIDENTE,

Asdo.: Miguel Pérez Fernández.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA: 961/10

Coa data catro de xuño de dous mil dez, ditouse a resolución enriba indicada, aprobando a adxudicación provisional do contrato de obras abaixo relacionada, o que se publica aos efectos do artigo 135.3 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: CON / OBRA NEG 09-3270-0088.0

2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
“REPARACION CAMINO DE ACCESO A CEMENTERIO, REPOSICIÓN DE COLECTORES EN C/ VENTOSA Y NO CASTRO DA TORRE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN SER Y EN AGRA DE BAZAR Y RENOVACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN C/ MIRAFLORES (SANTA COMBA)”

3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: procedemento negociado sen publicidade.

4. Prezo do Contrato.
Prezo 55466,1 euros e 8874,58 euros de IVE.

5. Adxudicación Provisional.
a) Data: 4/06/2010
b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, SL
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 64340,68 euros.

En Santa Comba, venres, 04 de xuño de 2010.
O ALCALDE-PRESIDENTE,

Asdo.: Miguel Pérez Fernández.