981880075
Seleccionar página
 
ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE
(Adxudicación definitiva contrato obras)
 
Por resolución de alcaldía nº 1482/2008, con data trinta de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS 08.01 / 08-2100-0307.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV. VP EN COVELO-COMBARRO, NO BUSTO E NAS TRAVESAS”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: NEGOCIADO.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 51.604,77 euros e 8.256,76 euros de IVE.
 
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 30/09/2008
b) Contratista: EXCAVACIONES AGRA CASTRO, S.L
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 59.861,53 euros.
 
Santa Comba, 30/09/2008.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 
 


 
ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE
(Adxudicación definitiva contrato obras)
 
Por resolución de alcaldía nº 1482/2008, con data trinta de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS 08.02 / 08-2100-0308.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV VP EN VILAR”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: NEGOCIADO.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 51.048,03 euros e 8.167,68 euros de IVE.
 
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 30/09/2008
b) Contratista: EXCAVACIONES Y OBRAS PÚBLICAS GALICIA, S.L
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 59.215,71 euros.
 
Santa Comba, 30/09/2008.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 
 


 
ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE
(Adxudicación definitiva contrato obras)
 
Por resolución de alcaldía nº 1482/2008, con data trinta de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS 08.03 / 08-2100-0309.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV VP EN FREIXEIRO, A ILLA, BUSTELO, MONTOUTO, SAN CRISTOVO E FRIEIRO”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: NEGOCIADO.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 50.185,84 euros e 8.029,57 euros de IVE.
 
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 30/09/2008
b) Contratista: EXCAVACIONES AGRA CASTRO, S.L
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 58.215,57 euros.
 
Santa Comba, 30/09/2008.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 
 


 
ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE
(Adxudicación definitiva contrato obras)
 
Por resolución de alcaldía nº 1482/2008, con data trinta de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS 08.04 / 08-2100-0310.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
APERTURA CAMIÑO OUTEIRO-VILARTIDE”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: NEGOCIADO.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 51.538,90 euros e 8.246,22 euros de IVE.
 
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 30/09/2008
b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, S.L
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 59.785,12 euros.
 
Santa Comba, 30/09/2008.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 
 


 
ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE
(Adxudicación definitiva contrato obras)
 
Por resolución de alcaldía nº 1482/2008, con data trinta de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS 08.05 / 08-2100-0311.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
APERTURA Y PAV VP PADREIRO-VILARTIDE”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: NEGOCIADO.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 51.572,82 euros e 8.251,65 euros de IVE.
 
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 30/09/2008
b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, S.L
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 59.824,47 euros.
 
Santa Comba, 30/09/2008.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 
 


 
ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE
(Adxudicación definitiva contrato obras)
 
Por resolución de alcaldía nº 1482/2008, con data trinta de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS 08.06 / 08-2100-0312.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV VP EN OUTEIRO”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: NEGOCIADO.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 51.602,92 euros e 8.256,47 euros de IVE.
 
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 30/09/2008
b) Contratista: EXCAVACIONES AGRA CASTRO, S.L
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 59.859,39 euros.
 
Santa Comba, 30/09/2008.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 
 


 
ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE
(Adxudicación definitiva contrato obras)
 
Por resolución de alcaldía nº 1482/2008, con data trinta de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS 08.07 / 08-2100-0313.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV. VP EN VILARTIDE”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: NEGOCIADO.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 51.379,68 euros e 8.220,75 euros de IVE.
 
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 30/09/2008
b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, S.L
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 59.600,43 euros.
 
Santa Comba, 30/09/2008.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández.
 
 


 
ANUNCIO NO PERFIL DE CONTRATANTE
(Adxudicación definitiva contrato obras)
 
Por resolución de alcaldía nº 1482/2008, con data trinta de setembro de dous mil oito, aprobouse a adxudicación definitiva do contrato de obras abaixo relacionado, o que se publica aos efectos do artigo 138 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do sector público.
 
OBRA/S INCLUÍDA/S NO PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS 2008
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Santa Comba (A Coruña).
b) Dependencia que tramita o expediente: secretaría municipal.
c) Número de expediente: POS 08.08 / 08-2100-0314.0
 
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto:
PAV CALLES COOPERATIVA E CONCEPCIÓN ARENAL Y ACERAS EN VENTOSA”
 
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: NEGOCIADO.
 
4. Prezo do Contrato.
Prezo 29.310,63 euros e 4.689,70 euros de IVE.
 
5. Adxudicación definitiva.
a) Data: 30/09/2008
b) Contratista: EXCAVACIONES HNOS. SOUTO, S.L
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: 34.000,33 euros.
 
Santa Comba, 30/09/2008.
O ALCALDE-PRESIDENTE,
 
 
 
 
 
Asdo.: Miguel Pérez Fernández