981880075
Seleccionar página

II CONCURSO DE ESCAPARATES NADAL 2008

 

 

– REQUISITOS.

 

  • Inscrición dos interesados (impreso de inscrición) na Oficina de Desenvolvemento Local, ata o día 15 de decembro.
  • Os participantes serán titulares ou cotitulares do establecemento comercial.
  • O establecemento comercial estará situado no concello de Santa Comba.
  • Os escaparates estarán deseñados antes de finalizar o período de inscrición (15 de decembro) e permanecerán invariables ata o día do ditame do xurado (19 de decembro)
  • Establécense tres categorías de premios:
  1. Primeiro premio: cincocentos (500) €uros líquidos
  2. Segundo premio: trescentos (300) €uros líquidos
  3. Terceiro premio: cento cincuenta (150) €uros líquidos

Ós finalistas faráselles entrega dun trofeo conmemorativo do concurso.

 

 

Información e regras do concurso: na Oficina de Desenvolvemento Local, na Casa de Cultura.

 

 

Telf: 981 88 02 75 / 981 818 679

e-mail: adl@santacomba.es