981880075
Seleccionar página
 1. INICIACIÓN E BUSCA DE INFORMACIÓN EN CONTORNOS DIXITAIS.
 1. Inicio do ordenador e os seus elementos principais.
 2. Busca e xestión de información en Internet, o seu almacenamento e recuperación.
 3. Utilización de forma segura e responsable de dispositivos en contornos dixitais.
 1. COMUNICACIÓN E CREACIÓN DE CONTIDOS EN CONTORNOS DIXITAIS.
 1. Comunicación e colaboración con outros usuarios mediante tecnoloxías dixitais.
 2. Creación e edición de contidos dixitais mediante aplicación básicas.
 3. Identificación de necesidades dixitais e resolución de problemas técnicos elementais.
 1. COMPETENCIAS DIXITAIS BÁSICAS PARA O EMPRENDEMENTO.
 1. Recursos tecnolóxicos necesarios para o desenvolvemento da idea de negocio a emprender.
 2. Adquisición de bens, productos e servizos a través de webs e plataformas de comercio electrónico.
 3. Comercialización de bens, productos e Servizos en portais e plataformas de venda dixitais.
 4. Relación coas Administracións Públicas por medios electrónicos mediante o certificado.

Con respecto a documentación que se necesita das alumnas:

 • Estar anotada oficina de emprego, como desempregada ou en mellora de emprego.
 • FOTOS DNI E DO DARDE (Tarxeta de Desempregado)