Pleno Extraordinario do Concello de Santa Comba (15 – 05 – 2020)