Listaxe de Puntuacións da entrevista persoal candidatos a Alumno/Traballador Obradoiro de Emprego «Mellora2019»