CURSOS EXPERIMENTAIS E COMPLEMENTARIOS DO PLAN F.I.P.

Están solicitados e pendentes de resolución os seguintes cursos:

 

– ANIMADOR XERONTOLÓXICO ( 255 HORAS )

 

– LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS ( 270 HORAS )