981880075
Seleccionar página
  • O horario de atención presencial será o habitual, de 9,00 a 14,00 horas, e terá que solicitarse a través de cita previa
  • A renovación automática da demanda estenderase ata o vindeiro 30 de setembro para evitar desprazamentos innecesarios

https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/49613/xunta-reabre-publico-vindeiro-1-xullo-54-oficinas-emprego-galicia?langId=gl_ES