981880075
Seleccionar página

Plan: mellora de camiños municipais 2017-2018, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020

O Concello de Santa Comba levou a cabo a execución das obras incluídas no proxecto “Mellora de camiños municipais no Concello de Santa Comba”, redactado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos, Jesús M. Mallo Puga, con data de xuño de 2017; cun importe de execución material de 71.797,26 euros, e 15.077,42 euros de IVE, ascendendo a un importe total de 86.874.68 euros; así como o control de calidade das obras executadas por un importe de 1.500,00 euros e 315,00 euros de IVE, que ascende a un total de 1.815,00 euros, todo elo cofinanciado ao amparo da Resolución do 18 de maio de 2017, da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), das axudas correspondentes ao plan de mellora de camiños municipais 2017-2018, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020, agás as partidas correspondentes co IVE, que son financiadas polo Concello de Santa Comba.

A obra foi adxudicada polo importe total, IVE incluído, de 51.298,86 euros.