981880075
Seleccionar página

Listas de admitidos de 1 praza de educador/a familiar, 1 praza de AEDL, 1 praza de técnico/a de recursos humanos, 4 prazas de subalterno/a, 1 praza de traballador/a social, 1 praza de Xefe/a negociado tesourería, 3 prazas de auxiliar administrativo/a, 2 prazas de auxiliar de axuda no fogar, 1 praza de coordinador/a formación, 1 praza de monitor/a deportivo/a, 9 prazas de oficial de obras, 9 prazas de péon de obras, 11 prazas de peón grumir, 1 praza de policía local, 5 prazas de limpador/a, 1 praza de técnico/a deportivo/a municipal.

Listaxe: http://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2019/04/Listaxes-de-admitidos-e-excluídos-dos-procesos-de-selección.pdf