981880075
Seleccionar página

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora da imaxe, acondicionamento e modernización dos establecementos comerciais retallistas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN201H). http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170615/AnuncioG0424-060617-0003_gl.pdf