981880075
Seleccionar página
 • Lugar e prazo de inscrición:
  Edificio Multiusos: oficina de orientación laboral.
  Casa da Cultura: conserxería/biblioteca.
  Casa do concello: oficina de emprego e desenvolvemento local.
  Asociación de Empresarios de Santa Comba (Rúa Pontevedra, núm. 9).
  Inscrición: ata as 14:00 do 24/12/2018.
 • Participación: os participantes serán titulares e/ou cotitulares do establecemento comercial ou, no seu caso, a persoa designada aos efectos do concurso.
 • O establecemento comercial estará situado no municipio de Santa Comba.
 • Establécense tres categorías de premios:
  1º premio : cincocentos (500) euros líquidos
  2º premio : trescentos (300) euros líquidos
  3º premio : cento cincuenta (150) euros líquidos
  Aos finalistas faráselles entrega dun trofeo conmemorativo do concurso.
 • Información e bases do concurso: Os interesados poderán obter máis información sobre o concurso, así como as bases do mesmo,  achegándose a calquera dos lugares de inscrición enriba sinalados, así como nos teléfonos seguintes:
  Teléfono Casa da Cultura: 981 880 275
  Teléfono Concello: 981 880 075
  Teléfono Edificio Multiusos: 981 818 710
  Asociación de Empresarios: 981 818 604