981880075
Seleccionar página

1. Subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN216A).

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-30-Subvención-para-fomento-da-remuda-comercial.pdf

2. Subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN216A).

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-30-Subven.-para-comercio-retallista-e-artesanal.pdf

3. Mellora de infraestruturas dos parques empresariais da Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2016

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-30-Subv.-mellora-infraestructuras-parques-empresariais.pdf

4. Subvencións a autónomos para contratación

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-30-Subv.-a-autónomos-para-contratación.pdf