981880075
Seleccionar página

1. Bases reguladoras das liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das explotacións leiteiras, instrumentadas mediante convenio de colaboración subscrito entre o Igape, as entidades financeiras e as SGR.

2. Bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve)

3. Bases reguladoras das axudas do Igape á execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas)

4. Bases reguladoras das axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-29-Bases-promoción-exterior-de-empresas-galegas-Galicia-Exporta-Empresas-.pdf

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-29-Bases-das-liñas-de-apoio-ao-acceso-do-financiamento-das-explotacións-leiteiras.pdf

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-29-Bases-acceso-ao-financiamento-das-Pymes.pdf

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-29-Axudas-do-Igape-para-a-contratación-de-xestores-de.pdf