981880075
Seleccionar página

1. Axudas fomento silvicultura

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0426-221215-0007_gl.html

 

2. Axudas  para a reforestación e para a creación de superficies forestais,

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0426-221215-0006_gl.html

 

3. Axudas  para a creación e funcionamento de grupos operativos de innovación da Asociación Europea de Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícola

Beneficiarios das axudas:

1. Poderán acceder á condición de beneficiario das subvencións as persoas físicas ou xurídicas tales como:agricultores, gandeiros, silvicultores e as organizacións representativas destes; investigadores, persoas que desenvolvan por conta propia a súa actividade no eido do medio rural; empresas do sector agrícola, gandeiro ou forestal e as súas organizacións representativas; cooperativas agrarias e as súas asociacións e outras entidades que demostren intereses no fomento da competitividade da agricultura, na sostibilidade dos recursos naturais e do clima ou desenvolvemento das economías e comunidades rurais.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0426-231215-0016_gl.html

 

4. Subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catastrofes en montes veciñais en man común e Sofor

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0426-231215-0010_gl.html

 

5. As axudas aos investimentos en tecnoloxías forestais, procesado, mobilización e comercialización de produtos forestais,

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0426-231215-0001_gl.html

 

6. Axudas de compensacións complementarias e axudas para a reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do sacrificio obrigatorio de gando, en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0426-221215-0005_gl.html