981880075
Seleccionar página

1. Axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020

2. Axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións

3. Axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior,

4. Axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeiras

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-29-Axudas-transformación-comercialización-poroductos-agrarios.pdf

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-29-Axudas-para-investimentos-en-explotacións-agrarias….pdf

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-29-Axudas-ás-entidades-recoñecidas-como-agrupacións-de-defensa-sanitaria.pdf

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-29-Axudas-apoio-á-promoción-e-información-de-grupos-de-productores.pdf