981880075
Seleccionar página

1 – Pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia

https://www.santacomba.es/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-30-Subv.-pago-parte-factura-eléctrica-ticket-social.pdf

2. Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade:

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0244-231215-0005_gl.pdf