981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170706/AnuncioG0424-260617-0005_gl.pdf

Subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes e se convocan para o ano 2017 (código de procedemento IN316A).