981880075
Seleccionar página

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convocan probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170314/AnuncioG0423-070317-0001_gl.html