RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento SI437A

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioG0244-130520-0001_gl.html