981880075
Seleccionar página
RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade das resolucións desta consellería, do 28 de marzo de 2016, de concesión e inadmisión de axudas ao abeiro da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico social de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (publicada no Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro).