981880075
Seleccionar página

RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2016 pola que se crea o Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160923/AnuncioC3Q2-210916-0001_gl.html