981880075
Seleccionar página

Bases reguladoras do Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria e do Programa de emprego con apoio como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170621/AnuncioG0424-120617-0002_gl.pdf