981880075
Seleccionar página

ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declaradas en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200120/AnuncioG0425-301219-0003_gl.html