981880075
Seleccionar página

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170508/AnuncioG0426-280417-0002_gl.pdf

ORDE do 28 de abril de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.